Blog

Monitoring situácie vo viniciach

Monitoring situácie vo viniciach a ich odporúčania .   1. Odporúčanie k biologickej ochrane...

Účinnosť FREE PK® baktérie Bacillus Mucilaginosus na rôzne plodiny

Bacillus Mucilaginosus patrí medzi rhizosférické mikroorganizmy, ktoré rozpúšťajú nerozpustné mikro ...

Ušetrite drahý dusík a navýšte výnos pomocou baktérií - FREE N100

Ušetrite drahý dusík a navýšte výnos pomocou baktérií V súčasnosti sa používa široká škála mikrobiá...

NEEMAZAL T/S - časť 2 - Účinok a pôsobenie

NEEMAZAL T/S – časť 2 Účinok a pôsobenie V druhom článku o NEEMAZAL T/S sa pozrieme bli...

Účinná ochrana proti obaľovačom vo viniciach

Účinná ochrana proti obaľovačom vo viniciach Metóda feromónového mätenia je založená na celoplošnej...

NEEMAZAL T/S – časť 1 - Pôvod a výroba

NEEMAZAL T/S – časť 1 Pôvod a výroba Biopesticídy sú ekologické prostriedky na ochranu proti škod...

Vysoká účinnosť na molicu kapustovú preukázaná aplikáciou produktu Lepinox Plus

Vysoká účinnosť na molicu kapustovú preukázaná aplikáciou produktu Lepinox Plus Takto vyz...

Úrodná pôda pod vodou. Problém nejedného farmára!

V súčasnej dobe sledujeme problém s pôdou nielen v suchom období, kedy je nedostatok zrážo...

Veľký a chutný cesnak? S nami ho môžete mať ...

Pre úspešné pestovanie cesnaku by ste mali zachovať nasledovné kritéria: zdravá sadba správna v...

Zoznámte sa - dravý roztoč Typh. pyri - naša biologická ochrana

Typhlodromus pyri Biologická ochrana viníc a sadov dravým roztočom Typhlodromus pyri sa zaviedla d...