NEEMAZAL T/S – časť 1 - Pôvod a výroba

NEEMAZAL T/S – časť 1

Pôvod a výroba

Biopesticídy sú ekologické prostriedky na ochranu proti škodcom, založené na živých organizmoch alebo prírodných produktoch. Môžu byť odvodené z:

 • živočíchov (napr. nematódy) v produkte NEMASTAR,
 • mikroorganizmov (napr. Bacillus thuringiensis) v produkte LEPINOX PLUS,
 • rastlín (napr. Azadirachta) v produkte NEEMAZAL T/S,
 • ako aj z niektorých minerálnych látok.

Konvenčné pesticídy používané v poľnohospodárstve, ktoré pôsobia na nervový systém hmyzu často ovplyvňujú široké spektrum škodcov spolu s vtákmi a cicavcami.

Výhodou biopesticídov je to, že:

 • sú účinné vo veľmi malých množstvách,
 • rýchlo sa rozkladajú,
 • predchádza sa problémom so znečistením spôsobeným konvenčnými pesticídmi,
 • pri použití, ako súčasť programov integrovanej ochrany proti škodcom, môžu biopesticídy dopĺňať konvenčné pesticídy a výrazne znížiť ich používanie, a ponúknuť potenciálne vyššie výnosy plodín.

Minulosť a súčasnosť

Stále väčšia pozornosť sa venuje stromu Neem, Azadirachta indica A. Juss. ako najvýznamnejšiemu biopesticídu. V Ázii sa Neem považuje za zázračný strom a už stáročia sa používa v ajurvédskej medicíne ako jeden z najstarších medicínskych systémov. Strom Neem je vždyzelený, rýchlo rastúci strom pôvodom z Indie a Barmy, ktorý rastie v suchých, polosuchých a tropických oblastiach. V súčasnosti je strom Neem rozšírený v tropickej a subtropickej Ázii, Afrike, Austrálii a Južnej Amerike.

Proces výroby

Aký je proces výroby účinnej látky azadirachtín v produkte NEEMAZAL T/S?

 1. Prvý produkt: po zbere jadier semien stromu Neem (Azadirachta indica) sa zdĺhavým procesom, ktorý zahŕňa odolejovanie lisovaním celých alebo mletých semien Neemu, získava prvý podiel obsahu oleja. Neemový olej je rastlinný olej, ktorý má sýtožltú farbu a vôňu podobnú cesnaku. Obsahuje účinné látky ako azadirachtin, nimbín, pikrín a sialín.
 2. Vedľajší produkt: je ním neemový koláč, ktorý slúži ako hnojivo NPK.
 3. Konečný produkt Azadirachtín: Ďalšou extrakciou odolejovaných semien Neemu organickým rozpúšťadlom sa zložitým procesom získava azadirachtin ( účinná látka v produkte NEEMAZAL T/S )
 4. Vedľajší produkt: je hydrofóbny olej, ktorý už neobsahuje účinnú látku. Pozor na takéto produkty predávané na slovenskom trhu rôznymi e-shopmi !!! Produkty ako nimbový olej alebo neemový olej neobsahujú žiadnu z účinných látok hore uvedených. Účinky, ktoré sú pripisované takýmto produktom sa zakladajú iba na tom, že olej zablokuje vzdušnice (trachey), a tým hmyz zahynie. Produkty bez účinnej látky azadirachtín spoznáte podľa nízkej sumy produktu na úrovni zopár eur. Je to spôsobené tým, že na výrobu 100 – 150 ml neemového oleja (prvého produktu) potrebujeme spracovať 1kg neemových jadier. Ďalším spracovaním sa zo 100 až 150 ml oleja vyextrahuje len zopár mililitrov azadirachtínu (konečný produkt). Na slovenskom trhu sú v zozname ISPOR takto registrované produkty s účinnou látkou azadirachtín. Pravdaže ich viete vyhľadať aj vo vestníku Takto ťažko získaný azadirachtín si konštantne drží vysokú cenu, ktorá ide ruka v ruke s vysokou účinnosťou.

V ďalšej časti si povieme niečo o tom, ako NEEMAZAL T/S funguje, a čo spôsobuje po aplikácii hmyzu...

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.