Účinnosť FREE PK® baktérie Bacillus Mucilaginosus na rôzne plodiny

Bacillus Mucilaginosus patrí medzi rhizosférické mikroorganizmy, ktoré rozpúšťajú nerozpustné mikro a makro prvky na rozpustné formy prijateľné pre rastliny.

Bacillus Mucilaginosus dokáže sprístupniť chemickými procesmi (ako napr. acidolýzou, chelatáciou, výmennou reakciou, komplexolýzou a produkciou organických kyselín):

 • Draslík (K) – Vo forme minerálov obsahujúcich K (muskovit, ortoklas, biotit, živec, illit, sľuda),
 • Fosfor (P) – Vo forme nerozpustného a vyzrážaného fosforečnanu vápenatého a hydroxyapatitu,
 • Zinok (Zn) - vo forme zlúčenin zinku (oxid zinočnatý, uhličitan zinočnatý a sulfid zinočnatý),
 • Železo (Fe) – vo forme mafických hornín ako napr. bazalt a mineráloch napr. pyroxén a pod,
 • Meď (Cu) – vo forme minerálov obsahujúcich Cu ako napr. chalkopyrit, azurit, malachyt,
 • Horčík (Mg) – vo forme minerálov obsahujúcich Mg ako dolomit, magnezit a pod.

Bacillus Mucilaginosus má tiež schopnosť:

 • zlepšovať rast rastlín tým, že hydrolyzujú silikáty a hlinitokremičitany dodávaním protónov a organických kyselín do média počas metabolizmu,
 • znižovať pH, a tým rozpúšťať fixné formy živín v pôde chelátovými a iónovo-výmennými reakciami vylučovaním organických kyselín (kyselina štavelová, ketoglukánová, jantárová, citrónová a pod.),
 • uvoľňovať koreňové exudáty prostredníctvom organických kyselín, čo vedie k zvýšeniu dostupnosti minerálov,
 • produkovať exopolysacharidy, ktoré napomáhajú k prichyteniu na štruktúru minerálov,
 • vytvárať biofilm ako prirodzený mikrobiálny ekosystém. Takáto bariéra má vyššiu odolnosť voči toxickým látkam, UV žiareniu, mechanickému poškodeniu alebo bakteriofágom či predátorom.

Vytvorenie veľkej populácie prospešnej mikroflóry, možno aj tej selektovanej alebo upravenej pre metabolické špeciality, je teda jednou zo stratégií, ktorá by mohla zvýšiť množstvo minerálov dostupných pre rastliny v pôde.

Produkt FREE PK® rozpúšťajúci draslík a iné prvky zvyšuje:

 1. percento klíčivosti
 2. vitalitu semenáčikov
 3. rast rastlín
 4. úrodu
 5. obsah chlorofylu
 6. obsah karoténu
 7. zvýšenie obsahu prvkov ako napr. K, P aj N

Pôdne rozbory agrochemického skúšania pôd tzv. ASP udávajú hodnotu celkového K v pôde. Približne 90 - 98 % celkového K existuje vo forme nerozpustných hornín a kremičitanových minerálov, sľudy alebo živcov v koreňovej zóne, ktoré sú pre rastliny relatívne nedostupné. Nevymeniteľná forma K predstavuje zopár  % celkového K a existuje ako rezerva na riadenie strát z pôdy. Iba 1 - 5 % celkového K je k dispozícii a nachádza sa buď v roztoku ako pôdny sorpčný komplex, alebo ako súčasť výmenného katiónu na ílovom minerále. Ťažkosti rastlinám spôsobujú aj ďalšie obmedzenia, ako sú nevyvážené hnojivá, intenzívne pestovanie plodín, erózia pôdy, vyplavovanie a zavádzanie hybridov a iných vysoko výnosných odrôd plodín.

Hlavnou úlohou produktu FREE PK® v ekologickom poľnohospodárstve je nahradiť prírodné granulované NPK hnojivá s malým obsahom P-K. V klasickom poľnohospodárstve možno nahradiť určité množstvo P-K priemyselných hnojív ich prírodnou alternatívou v podobe mikroorganizmov, ktoré, okrem iného, vedia z pôdy sprístupniť všetky makro a mikro prvky, a tým priniesť farmárovi vyšší výnos a lepšiu kvalitu pestovanej plodiny.

 

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.