Vysoká účinnosť na molicu kapustovú preukázaná aplikáciou produktu Lepinox Plus

Vysoká účinnosť na molicu kapustovú preukázaná aplikáciou produktu Lepinox Plus

Takto vyzerá napadnutie húsenicami molice kapustovej (Plutella xylostella). Najškodlivejšie sú húsenice 2. a 3. generácie. Húsenice sú svetlozelenej farby, veľmi malé a nachádzajú sa vo vnútri listov. List napadnutý húsenicou sa dá rozpoznať podľa drobných bielych škvŕn.

 

Biologická kontrola je účinná proti vysoko rezistentnej molice kapustovej .

 

Molica kapustová si môže veľmi rýchlo vytvoriť rezistenciu voči insekticídom. Riešením je biologická kontrola prípravkom Lepinox Plus, ktorej vysoká účinnosť bola potvrdená už v skoršom teste - Efficacy od insecticides on caterpillars of the field bindweed (Plutella xylostella L.), Kovaříková, Koscourek, 2016.

 

Na jar 2023 sa vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby, v. v. i., uskutočnili ďalšie laboratórne pokusy na overenie účinnosti prípravku Lepinox Plus na húsenice obaľovača poľného. Autorom pokusov bol Ing. Kateřina Kovaříková, PhD. Spomedzi testovaných prípravkov registrovaných na húsenice múčnatky poľnej (SpinTor a prípravok s účinnou látkou kyantraniliprol) preukázal Lepinox Plus veľmi vysokú účinnosť. Do 24 hodín väčšina húseníc prestala žrať a 22,5 % húseníc uhynulo, po 48 hodinách bola mortalita už 88 %. Tento výsledok je porovnateľný s účinkom prípravku s účinnou látkou kyantranilioprol. Lepinox Plus je však našou prvou voľbou, pretože ide o vysoko selektívny prípravok, ktorý neohrozuje necieľové druhy a je biologického pôvodu.

 

Proti Molice kapustovej odporúčame Lepinox Plus, ktorý je schválený aj pre ekologické poľnohospodárstvo.

Je to selektívny bakteriálny prípravok na kontrolu húseníc škodlivých motýľov. Baktéria Bacillus thuringiensis produkuje toxíny, ktoré pôsobia ako oheň tým, že narúšajú tráviaci systém húseníc škodcu. Zasiahnutá húsenica prestane žrať v priebehu niekoľkých desiatok minút a do dvoch dní uhynie.

 

 

Výhody Lepinox Plus:

  • Pôsobí požerovo
  • aplikácia v čase výskytu húseníc
  • žiadne rezíduá
  • nie je škodlivý pre užitočné organizmy

Štítok a bezpečnostný list si stiahnite Tu na stránke produktu Lepinox Pus

Zdroj informácií:

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/zaprednicek-polni-vyznamny-skudce-brukvovite-zeleniny-a-repky

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.