Úrodná pôda pod vodou. Problém nejedného farmára!

    V súčasnej dobe sledujeme problém s pôdou nielen v suchom období, kedy je nedostatok zrážok a na povrchu pôdy sa nám vytvára tvrdá krusta, ale aj v mesiacoch, kedy je zrážok viac.

Na takýchto pôdach nám vzniká kapilárna bariéra. Pôvod má v stále väčšej absencii pôdneho života:

 • Pôdne chodbičky nie sú regenerované,
 • Pôdne agregáty sa nám rozpadajú na základnú matricu pôdy teda častice ílu, piesku, prachu a pôdneho skeletu, ktoré nedržia pri sebe,
 • Následne sú tie najjemnejšie častice vyplavované a zadržiavané na rozhraní medzi ornicou a pod ornicou a vytvárajú bariéru pre vsakovanie zrážkovej vody.

Aby sme predišli tomu, že na rovných poliach sa nám nebude dobre vsakovať voda a na svahoch bude voda odtekať do nižších miest, musíme sa bližšie pozrieť na to, čo je dôležité v pôde a čo tam potrebujeme mať, aby mala pôda dobrú infiltračnú schopnosť. Aby pôdne agregáty, ktoré tvoria základnú časť pôdy boli stabilné, musia obsahovať mikrobiálne tmely a hubové vlákna. Ak však v pôde nemáme pôdne huby, dochádza následne k rozpadu pôdneho agregátu, a to má za následok, okrem iného, zlú vsakovaciu schopnosť.

               BIOCONT prichádza s riešením NUTIRGEO®L.

NUTRIGEO®L má unikátne zloženie. Obsahuje organické kyseliny, polysacharidy a komplex mikroelementov. Tieto presne nakombinované zložky nám naštartujú pôdne huby, ktoré sú v spórach a čakajú na optimálne podmienky a stimuláciu k tomu, aby začali rásť. Takto oživené huby prípravkom NUTRIGEO®L sa rozrastajú naprieč pôdnym agregátom a produkujú ešte naviac lepivé látky na báze glomalínu, ktoré dokonalejšie spájajú spolu všetky pôdne agregáty a zhlukujú sa do väčších a väčších častíc.

Aplikáciou NUTIRGEO®L sa zlepšuje vsakovacia schopnosť a znižuje sa riziko, že vaše úrodné polia budú pod vodou!

               Mechanizmus účinku  je overený výsledkami naprieč Európou a odzrkadľuje sa to v štyroch hlavných benefitoch, ktorými sú:

 1. Prebúdza sa zvlhčujúca mikroflóra
 • Aktivuje sa zvlhčujúca mikroflóra o viac než 10%
 • Zrýchľuje sa humufikácia o viac než 29%
 • Navyšuje sa organická hmota a samotný uhlík v pôde
 1. Zvyšuje sa rast rastlín
 • Stimuluje sa fotosyntéza
 • Zvyšuje sa biomasa a výnos o viac než 7%
 1. Zvyšuje sa dostupnosť živín resp. minerálov v pôdnom roztoku (P,K) o viac než 50%
 2. Zlepšuje sa štrukrúra pôdy
 • Prevzdušňuje sa pôda o viac než 24%
 • Aktiváciou húb sa vytvárajú stabilné mikroagregáty a zvyšuje sa glomalín o viac než 22%.

Čo je však najlepšie, že prínos prípravku NUTIRGEO®L v pôde je pozorovateľný už po 3 až 4 mesiacoch od aplikácie. Pripravte sa na najbližšiu sezónu a zredukujte zaplavené hektáre na svojich podnikoch.

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.