Účinná ochrana proti obaľovačom vo viniciach

Účinná ochrana proti obaľovačom vo viniciach

Metóda feromónového mätenia je založená na celoplošnej aplikácii špeciálnych odparníkov, ktoré presýtia vinice vysokou koncentráciou samičieho feromónu a znemožnia tak samcom nájsť samicu k spáreniu.

Táto metóda je funkčná:

  • na väčších ucelených plochách
  • za nižšej populačnej hustoty obaľovačov

Aplikáciu odparníkov uskutočňujeme na jar (väčšinou prvá polovica apríla), a to pred počiatkom letu prvej prezimujúcej generácie obaľovačov.

Prednosti:

  • spoľahlivá účinnosť
  • postačí jedna aplikácia za sezónu
  • prevencia pred napadnutím hrozien plesňou sivou
  • ekonomicky výhodné riešenie
  • pôsobí len na cieľových škodcov
  • ideálny spôsob ochrany do systému ekologického a integrovaného vinohradníctva

BIOCONT vám ponúka riešenie pre profesionálnych pestovateľov, pomocou aplikácie produktu ISONET L plus  - feromónové mätenie

 Obsahuje: 90 % sexuálneho atraktantu obaľovača mramorovaného a 10 % atraktantu obaľovača jednopásového

  Vhodný pre lokality s prevažným výskytom obaľovača mramorovaného - tzn. teplé suchšie vinohradnícke plochy.

  

Ing. Dominika Mikušová

Obchodný zástupca a poradca – vinice

BIOCONT s.r.o.