NEEMAZAL T/S - časť 2 - Účinok a pôsobenie

NEEMAZAL T/S – časť 2

Účinok a pôsobenie

V druhom článku o NEEMAZAL T/S sa pozrieme bližšie na to, ako jeho účinná látka azadirachtín pôsobí na hmyz. Aké má účinky a čo spôsobuje hmyzu po požere. Tieto účinky si môžeme rozdeliť do 3 kategórií, ktorými sú:

  1. Vplyv na rast hmyzu

 

  • Primárny účinok azadirachtínu spočíva v narušení procesu rastu. Povrch lariev hmyzu tvorí kutikula (,,pokožka˝alebo ,,kostra˝). Každá larva počas vývoja zmení kutikulu niekoľkokrát tak, že stará sa odlúpne a pod ňou sa vytvára ďalšia. Základnou stavebnou látkou kutikuly je chitín. Azadirachtín potláča biosyntézu (tvorbu) chitínu a to má fatálne následky pre larvu. Larva musí do určitého krátkeho času vytvoriť novú kutikulu. V tomto prípade to nie je schopná spraviť a zahynie.
  • Okrem toho narúša proces liahnutia hmyzu a spôsobuje výrazné oneskorenie vývoja pri prechode z larvy na kuklu a z kukly na dospelého jedinca, čo ohrozuje prežitie hmyzu.
  • Okrem toho sú rast a príjem živín funkčne prepojené procesy vo vývoji a rast a telesná hmotnosť sú priamo ovplyvnené príjmom živín

 

  1. Vplyv na reprodukciu hmyzu

 

  • Negatívne účinky azadirachtínu na reprodukciu boli zaznamenané u viacerých radov hmyzu. Znížená plodnosť a fertilita bola zaznamenaná u mnohých druhov hmyzu.
  • Okrem toho azadirachtin mení reprodukčné správanie znížením úspešnosti párenia. Čistý azadirachtín odrádza od kladenia vajíčok. Jednorazové vystavenie lariev komerčnému prípravku azadirachtinu, NEEMAZAL T/S, znižuje plodnosť a zvyšuje vyhýbanie sa tejto zlúčenine. Tieto účinky sa pozorovali aj v ďalších následných generáciách, ktoré neprišli do styku s azadirachtínom. Takúto informáciu možno využiť pri repelentných stratégiách v programoch ochrany proti škodcom.

 

  1. Vplyv na príjem potravy hmyzu
  • Citlivosť na primárne protihrudkujúce látky azadirachtínu bola skutočne zaznamenaná u rôznych druhov hmyzu, ktoré radšej hľadajú iný typ potravy, ako by mali biopesticíd požiť. Tu vzniká aj tzv. sekundárna antifeedancia, ktorá zahŕňa dlhodobé zníženie príjmu potravy a škodlivé účinky na rôzne tkanivá hmyzu (svaly, tukové telo, epitelové bunky čreva).

 

Všetky tieto účinky majú priamy aj nepriamy vplyv na aktivitu hmyzu. Účinnosť NEEMAZAL T/S je vysoká, a po prečítaní už vieme, že bojuje s hmyzom viacerými metódami. Ten vo veľkej miere nedokáže spraviť obrovské škody na poraste napr. zemiakov. Následne dokážu funkčné a nepoškodené listy prijímať energiu na tvorbu podzemných hľúz, a tým sa zachráni Vaša ekologicky vypestovaná úroda. Odmenou po niekoľko mesačnej práci sú chutné zemiaky.

 

 

Ing. Martin Németh

Obchodný zástupca a poradca – poľné plodiny a zelenina

BIOCONT s.r.o.