Green Mix - Bylinné zmesi na ozelenenie medziradí viníc

Green Mix  - bylinné zmesi na ozelenenie medziradí viníc majú tieto prednosti:

 • ochrana pôdy pred vysychaním
 • zveľaďovanie pórovitosti a štruktúry pôdy
 • zlepšovanie presakovania prívalových
 • zrážok do pórov pôdy
 • zveľaďovanie biodiverzity pôdy a prostredia vinice -
 • opeľovače, pôdne mikro a makroorganizmy
 • zlepšovanie živinového profilu a obsahu
 • biomasy v pôde
 • zvyšovanie vodozádržnosti pôdy
 • skvalitňovanie prejazdových podmienok pre techniku
 • ponúkané zmesi vyhovujú požiadavkám pre zloženie bylinnej zmesi od r. 2015

 

https://www.biocont-profi.sk/greenmix-multi/

https://www.biocont-profi.sk/greenmix-economy/

 

Ing. Dominika Mikušová

Obchodný zástupca a poradca – vinice

BIOCONT s.r.o.