0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​


BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

WETCIT™


Pomocný prípravok - zmáčadlo pre zlepšenie funkcie insekticídov, akaricídov, fungicídov, herbicídov, ďalších prostriedkov a kvapalných hnojív.
Kategorie
Podľa oblasti použitiavinič, ovocné sady, zelenina, poľné plodiny, skleníky
Balenie1 l, 5 l

0,00 EUR
Podľa oblasti použitia

vinič, ovocné sady, zelenina, poľné plodiny, skleníky

Balenie

1 l, 5 l

Pôsobenie:

WETCIT je adjuvant určený do tanmixu s prípravkami na ochranu rastlín, ďalšimi prostriedkami a kvapalnými hnojivami pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a starostlivosti o trávnaté plochy. Výrazne znižuje povrchové napätie postrekovej kvapaliny a tým priaznivo ovplyvňuje jej zmáčavosť predovšetkým na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné priľnutie aplikačnej kvapaliny. Obmedzuje úlet postreku a umožňuje lepšiu distribúciu postrekovej kvapaliny a kvalitné ošetrenie aj na horšie prístupných častiach  rastlín, ktoré nie sú pri postreku priamo zasiahnuté. Súčasťou formulácie sú prírodné terpény z pomarančovníku.

Použitie: Podpora zdravotného stavu

Plodina

Dávkovanie

Účel použitia

Poznámky

Všetky plodiny

0,1 – 0,2 %

Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

TM: okrem produktov obsahujúcich rastlinné oleje a morforegulátory

 

Dodatkové informácie:

Pri aplikácii sa riaďte pokynmi pre príslušný fungicíd, insekticíd, herbicíd, akaricíd, ďalší prostriedok alebo hnojivo. Pripravený roztok spotrebujte do 12 hodín. Dávka aplikačnej kvapaliny závisí na použitom produkte do TM ; minimálne množstvo postrekovej kvapaliny je 100 l/ha. Vopred si overte reakciu rastlín na ošetrenie na obmedzenej vzorke rastlín. V prípade pochybností si vyžiadajte informácie u výrobcu.

Miešateľnosť: miešateľný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, ďalších prostriedkov, kvapalnými hnojivami

Skladovateľnosť:  2 roky pri teplote  5 – 25 °C.

Pre ekologické pestovanie

Produkt WETCIT je vlastníctvom spoločnosti ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd.

Wetcit etiketa pdf 270.5 KB
Wetcit karta bezpečnostných údajov pdf 448.8 KB

etiketa

Wetcit 1L pdf 274.3 KB
Wetcit 5L pdf 273.6 KB

video

Wetcit_ vs_ Non polymer mp4 12.0 MB
Wetcit _vs _ Mineral oil MP4 9.2 MB